Intercom Station

Iga sõna loeb.

Et iga sõna loeb, räägib kõik Commendi lahenduste kasuks. Et iga sekund võib olla otsustava tähtsusega, on inimestel vaja tehnikat, mis mitte ainult ei tööta, vaid on ka 100 protsenti töökindel – igas olukorras, ööpäev läbi.

Meie siin Commendis oleme täiesti teadlikud oma vastutusest. Sest iga päev usaldavad meid miljonid inimesed kogu maailmas. Olgu Londoni metroos, parkimismajas Prantsusmaal või haiglas Ühendriikides: meie liikumapanevad jõud on side ja turvalisus.

 

Kõne. Kujutised. Andmed.
Info, mis suurendab turvalisust.

Praegune trend valve- ja sidetehnika alal nõuab kompleksseid ja kompaktseid süsteemilahendusi, mis integreerivad kõiki kommunikatsiooni komponente.
Commend pakub suurt hulka omadusi, mis hõlbustavad sihtotstarbeliste side- ja valvelahenduste loomist iga rakendusala jaoks.

Inimeste ja vara kaitse

Hooned // Operatiivteenistused (tuletõrje, pääste, politsei) // Avalik linnaruum // Vanglad ja arestimajad

Commend pakub hädavajalikke vahendeid töökindlaks sidepidamiseks igas turva- ja operatiivteenistuste töös esinevas olukorras. Commendi fonolukusüsteemid on sujuvalt integreeritavad mitmesuguste videovalve-, mobiilside-, häire- ja juhtimissüsteemidega. Kõik süsteemid ja komponendid on koondatud ühisele platvormile.

Ühtne kasutajaliides võimaldab turvatöötajatel mugavalt kontrolli all hoida kõiki funktsioone ja ülesandeid, mida on vaja inimeste ohutuse tagamiseks ja vara kaitseks. Lihtne käsitsemine nii külastajatele kui valvepersonalile koos kõnede väga hea helikvaliteediga võimaldavad häid tulemusi saavutada tõhusalt ja säästlikult.

Abi on nupuvajutuse kaugusel

Lennujaamad // Parklad // Raudteed // Metrood // Bussid // Köisraudteed // Sadamad // Maanteed // Teemaksupunktid // Tunnelid

Kuhu ka inimesed ei läheks, ikka eeldavad nad, et saavad vajadusel kiiresti ja lihtsalt abi kutsuda. Kiirteedel, sildadel, tunnelites, rongides, lennu- ja raudteejaamades, bussipeatustes… peaaegu igal pool on vaja abipunkte, sealhulgas hädaolukordade tarvis. Commend pakub teabe jagamiseks ja hädaabi kutsumiseks kvaliteetseid audio-videosüsteeme, mis koosnevad üldkasutatavatest ja ametkondlikes juhtimiskeskustes asuvatest seadmetest.

Commendi valvelauasüsteemid võimaldavad valvepersonalil situatsiooni kiiresti hinnata, suhelda kõikide asjassepuutuvate operatiivteenistustega ja anda abivajajatele kiiresti adekvaatset abi.

Industry & Commerce

Täiuslik side tagab tööviljakuse ja turvalisuse

Nafta- ja gaasitööstus // Rasketööstus // Kergetööstus // Kommunaalvõrgud

Nafta- ja gaasiplatvormid, rafineerimistehased, kütusekäitlusettevõtted, kerge- ja rasketööstusettevõtted, elektri-, gaasi- ja veevarustusettevõtted: kõik nad vajavad põhimõtteliselt sama tüüpi kvaliteetset sidet, video- ja juhtimissüsteeme, mis sobivad kasutamiseks äärmiselt karmides keskkondades. Iga paigaldis peab aga olema spetsiaalselt kohandatud, et vastata konkreetses kasutuskeskkonnas nõutavatele töökindlus- ja turvanõuetele.

Commend on üle 30 aasta pakkunud laias valikus sertifitseeritud telefonikeskjaamu peaaegu kõikide võimalike kasutusvaldkondade ja -keskkondade jaoks. Riistvara tööd juhib äärmiselt paindlik, kohapeal konfigureeritav tarkvara, mille funktsioonid ja omadused võimaldavad kõike, mida nõuavad tööstusharu standardid ja kasutuskohas kehtivad õigusaktid.

Health Care & Education

Side, mis võib päästa elusid

Haiglad ja polikliinikud // Ülikoolilinnakud // Koolid ja lasteaiad // Vabaaja- ja meelelahutuskeskused // Hooldekodud ja sotsiaalmajad

Commend pakub side- ja valverakendusi, mis on spetsiaalselt kohandatud haiglate ja polikliinikute, koolide ja ülikoolide, lasteaedade, vabaajakeskuste, hooldekodude ja sotsiaalmajutusüksuste nõuetele. Inimesed, kes nendest süsteemidest kasu saavad, varieeruvad koolitatud personalist õpilaste, üliõpilaste ja mitmesuguste erivajadustega inimesteni. Toetatud süsteemiseadmed hõlmavad valve-, töö- ja hädaolukorrarakendusi ja -seadmeid

Fonolukkude terminalid

Commend pakub täiuslikke fonolukkude terminale igasse kasutuskeskkonda, näiteks antibakteriaalsete pindadega seadmeid haiglatele, vandaalikindlaid seadmeid metroojaamadesse ning sertifitseeritud plahvatuskindlusega seadmeid naftakeemiatööstusele.

Intercom Terminals
Intercom Control Systems

Fonolukkude juhtimissüsteemid

„Kõik on kontrolli all!“ Commendi valvelaualahendused, milles kasutatakse visualiseerimistarkvara ComWIN, näitavad, et hea ülesehitusega selge kasutajaliidese abil on kergesti võimalik hoida kontrolli all isegi keerukaid fonolukuvõrke, videovalve- ja juhtimisfunktsioone. Süsteemi võimaluste laiendamiseks vajaduse korral on saadaval mitmesugust lisatarkvara. Klientprogramm Intercom Client muudab Windows-arvutid kõnesideterminalideks ja ComACCESS on universaalne lahendus pääsu reguleerimiseks.

Fonolukuserver

Commendi fonolukuservereid võib kirjeldada kui mitmel alal andekaid liidesegeeniusi. Lisaks keskjaamade abonendikaartidele toetavad need suurt valikut liidesekaarte kõige jaoks alates häälsõnumitest ja lõpetades teatamis- ja juhtimisülesannetega, sealhulgas mitmesuguste kolmandate osapoolte süsteemide integreerimiseks.

Intercom Server